اپلیکیشن تاچ مارت را دانلود کنید

دانلود اپلیکیشن

8 آگهیآگهی های یافت شده:

ثبت گوش به زنگ
ویژه
قشم
1397/02/26

مغازه

350,000,000 تومان

املاک

مغازه
ویژه
شوشتر
1397/02/16

فروش رستوران گلها

توافقی

املاک

فروش رستوران گلها
ویژه
قم
1397/01/18

24مترمغازه+12مترانباری

130,000,000 تومان

املاک

24مترمغازه+12مترانباری
ویژه
بندر عباس
1396/12/16

فروش مغازه اوقاف

توافقی

املاک

فروش مغازه اوقاف
ویژه
شوشتر
1396/12/13

مغازه تجاری کوی نیرو

توافقی

املاک

مغازه تجاری کوی نیرو
فروش قهوه خانه
یزد

فروش قهوه خانه

35,000,000 تومان
1396/11/09
مغازه بر خ 24متری ازادی9
ایلام

مغازه بر خ 24متری ازادی9

120,000,000 تومان
1396/10/27
ویژه
قشم
1397/02/26

مغازه

350,000,000 تومان

املاک

مغازه
ویژه
فروش رستوران گلها
شوشتر

فروش رستوران گلها

توافقی
1397/02/16
ویژه
قم
1397/01/18

24مترمغازه+12مترانباری

130,000,000 تومان

املاک

24مترمغازه+12مترانباری
ویژه
فروش مغازه اوقاف
بندر عباس

فروش مغازه اوقاف

توافقی
1396/12/16
ویژه
شوشتر
1396/12/13

مغازه تجاری کوی نیرو

توافقی

املاک

مغازه تجاری کوی نیرو
فروش قهوه خانه
یزد

فروش قهوه خانه

35,000,000 تومان
1396/11/09
مغازه بر خ 24متری ازادی9
ایلام

مغازه بر خ 24متری ازادی9

120,000,000 تومان
1396/10/27
ویژه
قشم
1397/02/26

مغازه

350,000,000 تومان

املاک

مغازه
ویژه
شوشتر
1397/02/16

فروش رستوران گلها

توافقی

املاک

فروش رستوران گلها
ویژه
قم
1397/01/18

24مترمغازه+12مترانباری

130,000,000 تومان

املاک

24مترمغازه+12مترانباری
ویژه
بندر عباس
1396/12/16

فروش مغازه اوقاف

توافقی

املاک

فروش مغازه اوقاف
ویژه
شوشتر
1396/12/13

مغازه تجاری کوی نیرو

توافقی

املاک

مغازه تجاری کوی نیرو
فروش قهوه خانه
یزد

فروش قهوه خانه

35,000,000 تومان
1396/11/09
مغازه بر خ 24متری ازادی9
ایلام

مغازه بر خ 24متری ازادی9

120,000,000 تومان
1396/10/27